Guds folk i krise

Guds folk i krise                    

tilbage

Denne citatsamling fra E.G. Whites skrifter blev i 1970 samlet af Robert W. Olson på Pacific Union College. Formålet var, at give de studerende et grundigt studiemateriale om emnet: "Guds folk og den sidste store krise." Materialet er delt op i en række enkeltafsnit, og der er ikke lavet nogen egentlig kronologisk rækkefølge ved afsnitsplaceringen.
I denne danske udgave har vi valgt at dele materialet i 4 studiehæfter. Hvis du ønsker kan hvert emne kan studeres for sig. Indenfor hvert emne er der en række konkrete spørgsmål, som belyses af citater fra Profetiens Ånd.
Robert Olson var i 1970 ansat på EGW Estate og betragtes som en kapacitet på området.
Du kan derfor have fuld tillid til, at citaterne ikke er taget ud fra en væsentlig sammenhæng og at andre vigtige måske modsigende citater skulle være udeladt.
Som udgivere harvi enklete steder fjerne citater, dom i samme afsnit blot blev gentaget.
Det er vigtigt at pointere, at hensigten med hæfterne er at give et solidt grundlag for studiekredsarbejde, og det er vort inderlige håb, at disse udgivelser må være til hjælp og vejledning for mange. E.G. White skrev meget om nødvendigheden i at forberede Guds folk for det, som ligger forude.
Må Gud velsigne jeres studium. - Udgiverne
1 oplag: UD-tryk i samarbejde med forlaget Holos. 2. oplag: Vor Faste Grundvold
 • Hæfte I: Stormen nærmer sig
  1. Den kommende krise
  2. Kirkernes union
  3. USA´s forfatning forkastes
  4. En global søndagslov

 • Hæfte II: På vej mod fælles tro
  5. Guds folk prøves før nådens tid er forbi
  6. Guds folk bestemmer sig
  7. Helligånden vil lære Guds folk hele sandheden
  8. En ny pinsedag i vente
 • Hæfte III: Til et vidnesbyrd for alle folkeslag
  9. Om tider og tidspunkter
  10. Det høje råb
  11. Dyrets mærke
  12. Guds segl

 • Hæfte IV: Den sejrende menighed
  13. nådedørens lukning
  14. Det er fuldbragt
  15. Den største krise på jorden
  16. Jacobs trængslen
  17. Beruset efter de helliges blod